EGD4CITIES - European Green Deal for Cities

0%
 • (Europejski Zielony Ład dla Miast)

   

  Ankieta do przedstawicieli władz lokalnych i organizacji pozarządowych

   

   

  EGD4CITIES jest europejskim projektem, którego celem jest dostarczenie materiałów szkoleniowych dla pracowników administracji samorządowej na temat sposobów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w praktyce na poziomie lokalnym. Projekt skierowany jest do władz lokalnych odpowiedzialnych za różnorodne usługi środowiskowe związane z ochroną przed hałasem lub zanieczyszczeniem powietrza, zagospodarowaniem odpadów, edukacją i ochroną konsumentów,  planowaniem przestrzennym, które mają wpływ na zdrowie mieszkańców oraz środowisko.

   

  Celem badań jest ocena stopnia znajomości polityki Europejskiego Zielonego Ładu wśród pracowników urzędów administracji samorządowej  oraz pracowników organizacji pozarządowych. Kwestionariusz jest anonimowy, a jego wyniki w postaci zbiorczych opracowań zostaną wykorzystane do celów projektu.

   

  Jeśli jest Pan/Pani przedstawicielem władz lokalnych/instytucji publicznych lub liderem organizacji pozarządowej, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Jej wypełnienie zajmuje  około 7-10 minut.  

   

  Dziękujemy!

   

  Zespół badawczy EGD4CITIES

  Kierownik zespołu

  dr Andrzej Pawluczuk
  e-mail: a.pawluczuk@pb.edu.pl

   

Ładowanie
Ładowanie...